Monthly Archives: January 2013

Følelsernes intelligens

Bogen “Følelsernes intelligens” er skrevet af Daniel Goleman, som lå på toppen af bestsellerlisterne i USA. Daniel Goleman gør op med den gængse opfattelse af, hvor afgørende vores IK er. Han beskriver, hvad det er, der spiller ind, når nogle mennesker med en høj IK roder med deres liv, mens andre med en lavere klarer tilværelsen med bravur. Han understreger betydningen af følelsesmæssig intelligens, som hviler på kvaliteter som selverkendelse og selvbeherskelse, vedholdenhed, motivation, indlevelsesevne og situationsfornemmelse. Disse kvaliteter er betegnende for mennesker, der udmærker sig i tilværelsen, hvis nære forhold fungerer, og som arbejdsmæssigt klarer sig godt. Disse personer er bl.a kendetegnet ved selvstændighed, selvdisciplin og medfølelse for andre.